جعبه سیب زمینی | قیمت ظرف سیب زمینی سرخ کرده + تصویر

ایرانیان پک

مشاوره رایگان

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی مک دونالد

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/08/mac-model-potatoes-vd.mp4" loop="true" autoplay="true"][/video]

200 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی مخروطی

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/09/french-fries-box-conical-vd.mp4" loop="true" autoplay="true"][/video]

امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی گلدانی سالن

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/09/potato-box-pot-salon-model-vd.mp4"][/video]

50 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی گلدانی

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/08/potato-box-potty-model-vd.mp4" loop="true" autoplay="true"][/video]

100 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی قفلی

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/08/lockable-potato-box-vd.mp4"][/video]

100 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی صندوقی

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/09/Box-of-French-fries-vd.mp4" loop="true" autoplay="true"][/video]

100 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی سفره ای

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/08/table-potato-box-vd.mp4"][/video]

50 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی درب جدا

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/09/door-french-fries-box-vd.mp4"][/video]

100 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی پلیت سالن

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/08/Box-of-rectangular-French-fries-vd.mp4" loop="true" autoplay="true" preload="auto"][/video]

50 تومان
امتیاز 0 از 5

جعبه سیب زمینی اختصاصی

[video width="1920" height="1080" mp4="https://iranianpack.com/wp-content/uploads/2021/09/Dedicated-potato-box-vd.mp4"][/video]

امتیاز 0 از 5

صفحه سفارش آنلاین جعبه سیب زمینی با مدل‌های مختلف و طراحی اختصاصی شما

انواع جعبه سیب زمینی در مدل‌ها وطراحی‌های اختصاصی موردنیاز شما در ایرانیان پک طراحی و تولید می‌شود. همچنین می‌توانید از بین جعبه های سیب زمینی سرخ کرده زیر انتخاب کنید و با ما تماس بگیرید تا  در سریع‌ترین زمان توسط تیم ایرانیان پک جعبه شما طراحی و به مرحله تولید برسد.

انواع جعبه‌های سیب زمینی عبارت اند از: مدل کشویی، مدل قفلی، مدل مربعی سالن، مدل گلدانی، مدل مستطیلی سالن، مدل مک دونالی، ساده و مدل سفره ای،  که ایرانیان پک با استفاده از ورق های کاملا بهداشتی و ایندربرد با گرماژهای متفاوت آن‌ها را تولید می‌کند. نمونه‌کارها و مشتریان جعبه سیب زمینی ما گواه کیفیت ماست. لطفا از نمونه جعبه های سیب زمینی ما دیدن کنید و برای هرگونه مشاوره و راهنمایی با شماره 02186052311 تماس بگیرید.

قیمت انواع جعبه سیب زمینی در سایز و چاپ‌های مختلف

مدلسایزرنگ در چاپتیراژقیمت هر عدد
سفره ای یک تکه سادهکوچک ١٢*٨ ارتفاع ۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,316
سفره ای یک تکه سادهکوچک ١٢*٨ ارتفاع ۵۴ رنگ افست۵٠٠٠1,046
سفره ای یک تکه سادهمتوسط ١٠.۵*٩ ارتفاع ۶.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,556
سفره ای یک تکه سادهمتوسط ١٠.۵*٩ ارتفاع ۶.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠1,286
سفره ای یک تکه سادهبزرگ ۶*١۶*١٢۴ رنگ افست٢٠٠٠1,940
سفره ای یک تکه سادهبزرگ ۶*١۶*١٢۴ رنگ افست۵٠٠٠1,670
سفره ای یک تکه کشیدهمتوسـط کشیده ٨*١٨.۵ ارتفاع ۴.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,580
سفره ای یک تکه کشیدهمتوسـط کشیده ٨*١٨.۵ ارتفاع ۴.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠1,310
سفره ای یک تکه کشیدهبـزرگ ۶*٢١*٨.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,892
سفره ای یک تکه کشیدهبـزرگ ۶*٢١*٨.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠1,622
صندوقیمتوسط ١۴*۶.۵ ارتفاع ۵.۵ لاکباتم۴ رنگ افست٢٠٠٠1,390
صندوقیمتوسط ١۴*۶.۵ ارتفاع ۵.۵ لاکباتم۴ رنگ افست۵٠٠٠1,120
صندوقیمتوسط بزرگ ١٢*٨ ارتفاع ٧ لاکباتم۴ رنگ افست٢٠٠٠1,606
صندوقیمتوسط بزرگ ١٢*٨ ارتفاع ٧ لاکباتم۴ رنگ افست۵٠٠٠1,336
صندوقیبزرگ ١۴.۵*٩ ارتفاع ۶۴ رنگ افست٢٠٠٠1,606
صندوقیبزرگ ١۴.۵*٩ ارتفاع ۶۴ رنگ افست۵٠٠٠1,336
مخروطیکوچک دهانه بالا ٧.۵*٧.۵ ارتفاع ١٠.۵ لاکباتم۴ رنگ افست٢٠٠٠1,366
مخروطیکوچک دهانه بالا ٧.۵*٧.۵ ارتفاع ١٠.۵ لاکباتم۴ رنگ افست۵٠٠٠1,096
مخروطیمتوسط دهانه بالا ١٠*١٠ ارتفاع ٩ (ته قفلی)۴ رنگ افست٢٠٠٠1,630
مخروطیمتوسط دهانه بالا ١٠*١٠ ارتفاع ٩ (ته قفلی)۴ رنگ افست۵٠٠٠1,360
مخروطیبزرگ دهانه بالا ١١.۵*١١.۵ ارتفاع ١٠.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,942
مخروطیبزرگ دهانه بالا ١١.۵*١١.۵ ارتفاع ١٠.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠1,672
پلیت سالنمتوسط ١٢.۵*٩.۵ ارتفاع ۴.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,040
پلیت سالنمتوسط ١٢.۵*٩.۵ ارتفاع ۴.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠770
پلیت سالنمتوسط کشیده ١٣.۵*۶ ارتفاع ۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,028
پلیت سالنمتوسط کشیده ١٣.۵*۶ ارتفاع ۵۴ رنگ افست۵٠٠٠758
پلیت سالنبزرگ کشیده ٢١*٧ ارتفاع ٣.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,052
پلیت سالنبزرگ کشیده ٢١*٧ ارتفاع ٣.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠782
مک دونالدی سالنکوچـک۴ رنگ افست٢٠٠٠1,228
مک دونالدی سالنکوچـک۴ رنگ افست۵٠٠٠958
مک دونالدی سالنمتوسـط۴ رنگ افست٢٠٠٠1,396
مک دونالدی سالنمتوسـط۴ رنگ افست۵٠٠٠1,126
مک دونالدی سالنبـزرگ۴ رنگ افست٢٠٠٠1,756
مک دونالدی سالنبـزرگ۴ رنگ افست۵٠٠٠1,486
قفلیمتوسط ١١.۶ در ٧.۶ ارتفاع ٧۴ رنگ افست٢٠٠٠1,510
قفلیمتوسط ١١.۶ در ٧.۶ ارتفاع ٧۴ رنگ افست۵٠٠٠1,240
قفلیبزرگ ١١ در ١١ ارتفاع ٧۴ رنگ افست٢٠٠٠1,630
قفلیبزرگ ١١ در ١١ ارتفاع ٧۴ رنگ افست۵٠٠٠1,360
قفلیخیلی بـزرگ ١٢ در ١٢ ارتفاع ٨۴ رنگ افست٢٠٠٠2,170
قفلیخیلی بـزرگ ١٢ در ١٢ ارتفاع ٨۴ رنگ افست۵٠٠٠1,900
درب جدا٩.۵*٩.۵ ارتفاع ٧.۵۴ رنگ افست٢٠٠٠1,630
درب جدا٩.۵*٩.۵ ارتفاع ٧.۵۴ رنگ افست۵٠٠٠1,360
کشوییمتوسط ١٠*١٠ ارتفاع ٧۴ رنگ افست٢٠٠٠2,450
کشوییمتوسط ١٠*١٠ ارتفاع ٧۴ رنگ افست۵٠٠٠2,180

جعبه سیب زمینی ایرانیان پک | ایرانیان پک

جعبه سیب زمینی را به جرأت می‌توان پرسودترین جعبه در میان محصولات فست فود نامید، شما می‌توانید بدون دغدغه و به صورت روزانه حجم زیادی از ظرف سیب زمینی سرخ کرده را به فروش برسانید و سود سرشاری نصیب کسب و کار خود کنید همچنین از آن جا که سیب زمینی سرخ کرده جزو یکی از پر طرفدارترین غذاهاست و همراه سایر غذاها سرو می شود به طور مثال سیب زمینی در کنار برگر، سوخاری و … می‌تواند مکمل خوبی باشد از این رو جعبه‌های سیب زمینی کاربرد بیشتری پیدا کرده‌اند.

شاید در نگاه اول این موضوع کمی عجیب برسد، اما بد نیست بدانید بسیاری از مشتریان تنها به دنبال یک طعم خوب نیستند، بلکه شکل جعبه  سیب زمینی بیرون بر و نحوه چیدن قطعات سیب درون آن برایشان جذاب است. به جرات می‌توانیم بگوییم شکل جعبه سیب زمینی در دستان مشتریان اولین چیزی است که در بین چند غذا می‌تواند نظر سایرین را به خود جلب کند. جعبه سیب زمینی‌های رنگارنگ با طرح‌های اختصاصی علاوه بر جذابیت بیشتر برای مشتریان بیانگر نحوه فعالیت و به اصطلاح کلاس یک رستوران است.

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی ویژه

ایجاد یک بسته بندی منحصر به فرد برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان رستوران، یک امر بدیهی در بازاریابی صنایع غذایی است. این جعبه‌ها می‌توانند در شکل‌های مختلف، اندازه و ابعاد، و طرح‌های اختصاصی تولید شود. جعبه‌های سیب زمینی تولید شده در مجموعه ایرانیان پک کاملا بهداشتی است و از بهترین مواد اولیه موجود استفاده شده است.

معمولا جعبه سیب زمینی در ابعاد مینی، متوسط و بزرگ ساخته می‌شوند و بسته به این که به صورت بیرون بر یا بر سر میز مشتری سرو می‌شود متفاوت است. استفاده از مواد سلولوزی نظیر مقوا باعث می شود گردش هوا بین قطعات سیب زمینی شکل بگیرد و کیفیت آن به خوبی حفظ شود همچنین داشتن منافظ طراحی شده بر روی جعبه‌های سیب زمینی به این امر کمک بیشتری می‌کند‌.

جعبه سیب زمینی ویژه

همان‌طور که می‌دانید جعبه‌های مقوایی از سوی برندهای مطرحی همچون کینگ برگر و مک دونالد مورد استفاده قرار می‌گیرند و مشکلات سایر بسته بندی‌ها همچون له شدن و ازدست رفتن تردی غذا را ندارند، زیرا اصولا مقوا به خودی خود یک عایق حرارتی و ضربه گیر مناسب است و از سویی با ایجاد برش‌هایی در نقاط مختلف جعبه هوا به خوبی در آن به جریان می‌افتد وهم‌چنین باید از پاکت سیب زمینی سرخ کرده مناسبی استفاده شود.

جنس مقوای این جعبه‌ها همانند جعبه شکلات  ایندربرد بهداشتی است و مورد تایید سازمان غذا و دارو است. چاپ اختصاصی شما نیز به راحتی از یک تا هشت رنگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل اجراست و مجموعه ایرانیان پک توان تامین این محصولات برای کسب و کار شما را دارا می‌باشد.

جعبه سیب زمینی

انواع جعبه‌های سیب زمینی عبارت اند از:

 • مدل کشویی
 • مدل قفلی
 • مدل مربعی سالن
 • مدل گلدانی
 • مدل مستطیلی سالن
 • مدل مک دونالی
 • ساده
 • مدل سفره ای
جعبه سیب زمینی

ابتدا باید این نکته را یادآوری کنیم که انتخاب نوع جعبه بسته به کسب و کار شما وطرح اختصاصی مورد نظر با توجه به حجم فعالیت تان باید انتخاب شود، البته در این مسیر شما را به خوبی راهنمایی خواهیم کرد.

و البته تمام موارد فوق در سایز بندی‌های مختلف از قبیل متوسط (ساده)، بزرگ (با سس های ویژه)، و فوق بزرگ برای سیب زمینی‌های مخصوص با مخلفات کامل استفاده می‌شود و از پر مصرف‌ترین آنها می‌توان به طرح گلدانی  که طرفداران زیادی دارد اشاره کرد.

روش ساخت جعبه سیب زمینی سرخ کرده 

تولید کنندگان در ساخت جعبه سیب زمینی سرخ کرده باید دقت بالایی داشته باشند. جعبه‌های سیب زمینی سفره ایی، گلدانی و قفلی به دلیل داشتن قالب‌ها و طرح‌های پیچیده‌تری که دارند باید با تمرکز بیشتری تولید شوند و امکان خطا در تولید این جعبه‌ها به نسبت بالا تر است. از این رو حتما اگر می‌خواهید این نوع جعبه ها را سفارش دهید به تولید کنندگانی مراجعه کنید که توانایی تولید بالایی دارند و سابقه مناسبی در این حوزه دارند .

جعبه پیتزا شش ضلعی

مشخصات فنی جعبه‌های سیب زمینی

مقوایی که برای جعبه سیب زمینی سرخ کرده استفاده می‌شود به طور کلی مقوای ایندربرد است که غالبا در گرماژ ۲۵۰گرم ارائه می‌شود و کاملا بهداشتی است.

این مقوا از نوع بهداشتی شناخته می‌شود و بالاترین کیفیت و امکان چاپ پذیری را داراست. چاپ این جعبه‌ها نیز مانند سایر جعبه‌های مصرفی در صنعت فست فود و رستوران توسط دستگاه‌های افست ورقی صورت می‌گیرد که عملیات چاپ را با رابط چاپی ویژه‌ی خود به نام زینک انجام می‌دهد و از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردار است و می‌تواند هر نوع چاپی که مد نظرتون هست به بهترین نحو چاپ کند.

جعبه پیتزا کشویی

تفاوت جعبه سالن و بیرون بر

جعبه‌های سیب زمینی در دو‌نوع سالن و بیرون بر دسته بندی می‌شوند اما در موارد متعدد مدیران رستوران ترجیح می‌دهند از یک سایز جعبه‌ی سیب زمینی به صورت مشترک برای سالن و بیرون بر خود استفاده کنند.

آنچه در انتخاب جعبه های سیب زمینی نیز مورد اهمیت می‌باشد توجه به سایز سیب زمینی‌ای است که می‌خواهید آن را سرو کنید، چرا که سیب زمینی‌ها به صورت نرمال ده سانتی، برش دستی و … در حال طبخ و‌ تولید می باشند و عدم توجه به این مورد موجب بی استفاده شدن این جعبه‌ها خواهد بود.

جعبه پیتزا دوتکه (درب جدا یا درب و زیره)

پروسه چاپ جعبه های سیب زمینی و پاکت سیب زمینی سرخ کرده

پروسه‌ی تولید آن به این صورت است که ابتدا مدل جعبه ی مورد نظر از بین مدل‌های پیشنهادی توسط مشتری انتخاب می‌شود و بهترین ظرف سیب زمینی سرخ شده متناسب با سلیقه مشتری مشخص می‌شود و در ادامه عملیات طراحی روی آن شکل می‌گیرد. پروسه چاپ  و بسته بندی سیب زمینی سرخ کرده همانند پروسه جعبه برگر، جعبه پیتزا و جعبه ساندویچ است.

با طی شدن این مراحل نوبت به چاپ می‌رسد و با استفاده از دستگاه هایدلبرگ ۵ رنگ دو ورقی که در چاپخانه ی صنایع چاپ و بسته بندی ایرانیان پک وجود دارد عملیات چاپ با بالاترین کیفیت ممکن انجام می‌شود.

جعبه پیتزا پروانه‌ای

کیفیت چاپ

چاپ جعبه های سیب زمینی بصورت افست و با دستگاه هایدلبرگ ۵ رنگ دو ورقی انجام می‌شود. کیفیت چاپ بالاترین حد ممکن است و مقدار چسب، کیفیت رنگ و دیگر مولفه‌های تولید با کنترل دقیق انجام می‌شود که هرگونه نگرانی در این خصوص را برطرف کند.

طراحی و چاپ

بسته بندی به عنوان یک ابزار ویژه در بازاریابی و فروش شما عمل می‌کند. چاپ اختصاصی جعبه و ذکر اطلاعات تماس، آدرس، آدرس شبکه‌های اجتماعی و… باعث می‌شود به راحتی مشتری را به کانال‌های ارتباطی و فروش رستوران وصل کنید. بدین ترتیب احتمال خرید دوباره را چند برابر افزایش دهید. طراحی جعبه پیتزا با توجه به شرایط مد نظر شما، برند شما و… بصورت اختصاصی برای شما انجام می‌شود.

تیم طراحی ما بهترین حالت ممکن را به شما پیشنهاد می‌دهد و پس از تایید طرح توسط شما فرایند تولید محصول شروع می‌شود.

جعبه پیتزا مخصوص سالن

مقایسه کیفیت و قیمت ایرانیان پک

بخش زیادی از مشتریان ما همکاران و دفاتر تبلیغاتی هستند. ما با لول کیفیت بالا بهترین قیمت ممکن را داریم به طوری که برای بسیاری از همکاران صرفه اقتصادی دارد که نه به عنوان مشتری نهایی بلکه به عنوان یک تامین کننده برای رستوران ها و فست فودها با ما کار کنند.

همچنین در بحث آماده‌سازی این جعبه‌ها با استفاده از سیستم‌های دقیق کنترل کیفیت مواردی از قبیل رنگ مصرفی و میزان چسب مورد استفاده در تولید جعبه فرانچ فرایز به صورت کامل کنترل می‌شود. به طور کل سیب زمینی غذایی است که به عنوان پیش غذا یا با مخلفات دیگر به عنوان یک غذای کامل ممکن است در هر مکانی سرو شود. در مهمانی‌های خانوادگی، فضای دوستانه، جشن‌های رسمی، روی میز سرو غذا و هر موقعیت دیگر جعبه‌های سیب زمینی به صورت چشم نوازی جلب نظر می‌کنند. پس چه بهتر که با استفاده از یک طرح و رنگ جذاب چاپ شده روی آن، افراد بیشتری را به خرید از رستوران یا فست فود خود ترغیب کنیم!

جعبه پیتزای سوپرمارکتی

هزینه 

هزینه تولید محصولات چاپی به مولفه‌های زیادی وابسته است. تیراژ محصول، مدل جعبه، ابعاد جعبه و… می‌تواند در قیمت تمام شده محصول شما تاثیر بگذارد. در هر مدل و سایزی، هرچقدر تیراژ تولید بیشتر باشد، قیمت تمام شده جعبه کمتر می‌شود و در تیراژهای کمتر هزینه افزایش می‌یابد. ما برای راحتی شما در تصمیم گیری، یک لیست قیمت در این صفحه قرار داده‌ایم تا قیمت محصولات را در تیراژهای مختلف مقایسه کنید.

تیراژ

از دغدغه‌های مشتریان عزیز ما، انتخاب تیراژ تولیدی است. قبل از هرچیزی باید توجه کنید که تیراژ با قیمت تمام شده هر عدد رابطه عکس دارد. یعنی هرچقدر تیراژ بالاتر باشد، قیمت کمتر است و برعکس کمترین تیراژ برای تولید مدل‌های عرف،1000 عدد است و بهترین قیمت تمام شده برای مشتری، در تیراژ بالای 5000 عدد است. از طرفی جعبه سیب زمینی از جعبه‌های پرمصرف فست فود است که با توجه به بازه زمانی تولید بهتر است برای مصرف 2 الی 3 ماه خود سفارش دهید.

جنس کارتن جعبه پیتزا

ارسال به شهرستان

ما مشتریان زیادی از شهرستان‌های مختلف داریم. ارسال به شهرستان از طریق باربری های معتبر کشور انجام می‌شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد. هزینه ارسال بار بطور مستقیم به باربری واریز می‌شود. معمولا بین 48 تا 72 ساعت بار تحویل داده می‌شود.

زمان تحویل

بازه تولید محصولات چاپی بین 5 تا 15 روز کاری است. فرم‌های فوری از 5 تا 7 روز و فرم‌های عادی بین 10 تا 15 روز کاری تولید می‌شوند. این زمان بعد از تایید طرح و فاکتور محاسبه می‌شود. 

نکته‌ی مهمی که در مورد انتخاب جعبه سیب زمینی وجود دارد این است که جعبه ای که انتخاب می کنیم نه خیلی دارای فضای بسته باشد و نه خیلی دارای فضای باز باشد.

بیش از حد بسته بودن جعبه‌ی سیب زمینی باعث خمیر شدن و نرم شدن سیب زمینی داخل جعبه می‌شود.

اما باید در نظر داشت اگر جعبه سیب زمینی دارای منافذ باز و زیاد باشد باعث سرد شدن و از دهان افتادن سیب زمینی می‌شود و آن طعم خوشِ سیب زمینی سرخ کرده را در ذهن مشتری‌هایتان ماندگار و برجسته نمی‌کند.

جعبه پیتزا دو نفره خام

ظرف سیب زمینی سرخ کرده

یکی از پر اهمیت‌ترین مواردی که باید به آن دقت کافی داشته باشید، ظرف سیب زمینی سرخ کرده است. این ظرف‌ها باید کاملا بهداشتی باشند و ابعاد مناسبی داشته باشد. معمولا از ظرف‌های سیب زمینی برای مشتریانی که قصد دارند داخل رستوران غذای خود را میل کنند، استفاده می‌کنند. معمولا تراکت‌های تبلیغاتی کف این ظرف‌ها قرار می‌گیرید و نگه دارنده سس‌های سفارش داده شده همراه با چنگال و… هستند.

ساید دیش

ساید دیش به عبارتی به غذا‌ها و یا پیش غذاهایی گفته می‌شود که عموما حجم خیلی کمی دارند و در کنار غذا‌های اصلی سرو می‌شوند. در ساید دیش ها از انواع خوراک‌ها استفاده می‌شود که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها سیب زمینی سرخ کرده است و در کنار غذا‌هایی مانند برگر، سوخاری، ماکارونی و… قرار می‌گیرد. بعضی از مشتریان تمایل دارند غذا‌های خود را به صورت بیرون بر سفارش دهند در این صورت این ساید دیش‌ها در بسته بندی های کوچک‌تری قرار می‌گیرید به طور مثال سیب زمینی ها در جعبه‌های سیب زمینی کوچک‌تری به مشتری تحویل داده می‌شود.

جعبه فرنچ فرایز

در بعضی از رستوران‌های ایتالیایی و بین المللی که در سطح شهرها  و هتل‌ها قرار دارد به دلیل رفت آمد توریست‌ها به جای استفاده از کلمه جعبه سیب زمینی از جعبه فرنچ فرایز استفاده می‌کنند و هیچ فرقی با سایر جعبه‌ها ندارد و صرفا از طراحی با سبک و سلیقه سایر کشورها طراحی شده است به طور مثال از حروف و اعداد لاتین برای نوشته‌های روی جعبه‌ها  استفاده شده است.

تولیدی جعبه پیتزا

انتخاب جعبه سیب زمینی مناسب

جعبه سیب زمینی‌ای که انتخاب می‌کنیم باید دارای فاکتورهای استانداردی باشد. فاکتوری‌هایی نظیر اینکه دارای ابعاد مناسب باشد، دارای طرح و نقش مناسب باشد که هم اشتها برانگیز باشد و هم به نحوی باشد که ثبت کننده‌ی برند شما در ذهن مشتری باشد.

نکته‌ی مهمی که در مورد انتخاب جعبه سیب زمینی وجود دارد این است که جعبه‌ای که انتخاب می‌کنیم نه خیلی دارای فضای بسته باشد و نه خیلی دارای فضای باز باشد.

بیش از حد بسته بودن جعبه‌ی سیب زمینی باعث خمیر شدن و نرم شدن سیب زمینیِ داخل جعبه می‌شود.

اما باید در نظر داشت اگر جعبه سیب زمینی دارای منافذ باز و زیاد باشد باعث سرد شدن و از دهان افتادنِ سیب زمینی می‌شود و آن طعمِ خوشِ سیب زمینی سرخ کرده را در ذهن مشتری‌هایتان ماندگار و برجسته نمی‌کند.

خرید جعبه پیتزا

سوالات متداول جعبه و بسته بندی سیب زمینی

 • 1. قیمت جعبه سیب زمینی چقدر است؟

  قیمت جعبه سیب زمینی براساس نوع مواد و چاپی که صورت می‌گیرد می‌تواند متفاوت باشد. ایرانیان پک باتوجه به کیفیت و میزان سفارش شما بهترین قیمت را به شما پیشنهاد خواهد داد برای مشاهده جدول قیمت وارد صفحه شوید. (آپدیت اردیبهشت)

 • 2. انواع جعبه‌های سیب زمینی کدام‌اند؟

  برخی از انواع جعبه سیب زمینی : جعبه سیب زمینی سفره ایی، جعبه سیب زمینی مدل مک دونالدی، جعبه سیب زمینی مستطیلی، جعبه سیب زمینی قفلی( پر کاربرد) ،جعبه سیب زمینی گلدانی و … راهنمای کامل انتخاب جعبه غذا را در سایت بخوانید.

 • 3. آیا جعبه سیب زمینی بهداشتی است؟

  تمامی جعبه های سیب زمینی با بالاترین کیفیت کاغذهای ایندربرد تولید شده و کاملا بهداشتی هستند.

 • 4. چگونه میتوان جعبه سیب زمینی را سفارش دهیم؟

  بعد از خواندن تمامی اطلاعات موجود در مورد جعبه سیب زمینی و انتخاب مدل، سایز و … متناسب با نیاز خودتان، میتوانید از صفحه ثبت سفارش ایرانیان پک, سفارش خودتان را ثبت کنید ! همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت و نیاز شما را بر طرف می کنند.

برای دانلود خط قالب جعبه پیتزا روی آن کلیک کنید