لیست قیمت محصولات ایرانیان پک - ایرانیان پک

لیست قیمت محصولات ایرانیان پک

لیست قیمت پرفروش ترین محصولات ایرانیان پک در سال 97

جعبه پیتزا
جعبه برگر
جعبه ساندویچ
جعبه سوخاری
جعبه سیب زمینی
جعبه پاستا
جعبه غذا
جعبه کافی شاپ
جعبه کودک (هپی میل)
پاکت
جعبه پیتزا

جعبه پیتزا
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
کلاسیک 18 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 20 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 22 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 24 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 26 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 27 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 28 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 30 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 32 ایفلوت 5000 1/000/000
کلاسیک 34 ایفلوت 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه برگر

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
قفلی متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
قفلی بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
سفره ای متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
سفره ای بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
مک دونالدی متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
مک دونالدی بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
کلاسیک متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
کلاسیک بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
شش ضلع متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
شش ضلع بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
سفره ای متوسط ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
سفره ای بزرگ ایندربرد/پشت طوسی 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه سوخاری

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
قفلی 2 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
قفلی 3 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
قفلی 6 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
سفره ای 2 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
سفره ای 3 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
دسته دار 2 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
دسته دار 3 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
پلیت 2 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
پلیت 3 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه سیب زمینی

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
صندوقی کوچیک ایندربرد 5000 1/000/000
صندوقی متوسط ایندربرد 5000 1/000/000
سفره ای متوسط ایندربرد 5000 1/000/000
گلدانی کوچیک ایندربرد 5000 1/000/000
گلدانی متوسط ایندربرد 5000 1/000/000
گلدانی بزرگ ایندربرد 5000 1/000/000
پلیت کوچیک ایندربرد 5000 1/000/000
پلیت بزرگ ایندربرد 5000 1/000/000
مک دونالدی متوسط ایندربرد 5000 1/000/000
مک دونالدی بزرگ ایندربرد 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه پاستا

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
گلدانی متوسط ایندربرد مجهز به پلی اتیلن 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه غذا

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
کلاسیک 1 پرس فوم 5000 1/000/000
کلاسیک 2 پرس فوم 5000 1/000/000
کلاسیک 3 پرس فوم 5000 1/000/000
سینی 2 پرس آلمینیوم 5000 1/000/000
سینی 3 پرس آلمینیوم 5000 1/000/000
سینی 4 پرس آلمینیوم 5000 1/000/000
جعبه کلاسیک 1 پرس آلمینیوم 5000 1/000/000
جعبه کلاسیک 2 پرس آلمینیوم 5000 1/000/000
جعبه کلاسیک 3 پرس آلمینیوم 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه کافی شاپ

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
جا لیوانی 4 تایی لاینر/کرافت 5000 1/000/000
جا لیوانی 4 تایی لاینر/کرافت 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

جعبه کودک (هپی میل)

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
دسته دار 2 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
دسته دار 3 تیکه ایندربرد 5000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد

پاکت

جعبه ساندویچ سایز 7 * 7* 30/5
مدل سایز جنس تیراژ (تومان) قیمت
مدل 10*10 نوع جنس 1000 1/000/000
تـوضـیـحـات: مدت زمان تحویل 20 روز می باشد


Facebook


Twitter


Instagram


Youtube


Tumblr


Reddit

.