بازار رستوران

بازار رستوران

بازار از آن دسته ار مهمانانی تشکیل می شود که طرف دار رستورانند و آن را حمایت و تشویق می کنند . یک صاحب رستوران بازار را تجزیه می کند تا مشخص کند که آیا تقاضای کافی در یک بخش خاص ، کوچک و دست نخورده بازار همچون آشپزی ایتالیایی یا جنوب وجود دارد ! 

نویسنده پارسا حبیبی

بازار از آن دسته ار مهمانانی تشکیل می شود که طرف دار رستورانند و آن را حمایت و تشویق می کنند . یک صاحب رستوران بازار را تجزیه م کند تا مشخص کند که آیا تقاضای کافی در یک بخش خاص ، کوچک و دست نخورده بازار همچون آشپزی ایتالیایی یا جنوب وجود دارد . طاقچه یک وازه بازار یابی است که برای توصیف شکاف یا سهم خاصی از یک بازار مشخص استفاده می شود .

با توجه یه در نظر گرفتن شعاع یک تا پنج مایلی اطراف یک رستوران می توان اندازه بازار آن رستوران را تعیین کرد . این فاصله ممکن است تنها در حد چند مجتمع آپارتمانی باشد ، در حالی که در نقاط روستایی ویرجینای غربی ، این فاصله ممکن است چند مایل باشد.

Cameo by AB PHOTO 2 46d52de9 f54c 4e26 b861 3a165c7498f2
traci des jardins

نوع منطقه

منطقه ای که داخل این شعاع قرار می گیرد ، اصطلاحا منطقه خدماتی نامیده می شود . عوامل جمعیتی شناختی جمعیت ساکن و حاضر در این مناطق در این منطقه خدماتی تجزیه و تحلیل می شوند . تا سن ، تعداد افراد هر یک از رده های سنی ، جنسیتی ، مذهب ،  سطح درآمد ، و … آنها مشخص و آشکار شود . این گونه اطلاعات را معمولا می توان از اتاق بازرگانی یا اطلاعات موجود در کتاب خانه محلی یا بنگاه های املاک به دست آورد .

شاید به این موضوع هم علاقه مند باشید :  مکان مناسب رستوران

افتتاحیه رستوران

چگونه باقی بمانید

یک معیار لازم برای تعیین قابلیت بقا و زیستن یک رستوران ، تقسیم تعداد رستوران های موجود در منطقه خدماتی به جمعیت کل است . تعداد میانگین  افراد به ازای هر رستوران رد آمریکا ، حدود ۵۰۰ نفر است .

شاید این نوع تراکم جمعیت و اشباع ، یکی از دلایل بالا بودن نرخ شکست رستوران ها باشد . مشخصا ، هر منطقه متفاوت می باشد ؛یک موقعیت و محل ممکن است چند رستوران ایتالیایی داشته باشد ، اما رستوران جنوبی نداشته باشد . بنابر این یک رستوران جنوبی در این بازار ، منحصر به فرد خواهد بود ، و اگر در آن بازار جایگاه خوبی پیدا کند ، آن گاه می تواند مزیت رقابتی داشته باشد .

انتخاب مشتریان

اگر کسی در این منطقه خدماتی بخواهد غذای ایتالیایی بخورد ، پس او ازمیان رستوران های ایتالیایی مختلف موجود در آن ، یکی را انتخاب خواهد کرد . در زبان بازاریابی ، تعداد مهمانان و مشتریان بالقوه رستوران ایتالیایی بر تعداد رستوران های ایتالیایی موجود تقسیم می شوند تا سهم بازار نسبی به دست آید .

پرسنل رستوران
صندوقدار
آشپز
بازار رستوران
بازار رستوران
افتتاحیه رستوران

فرض کنید

یک هزار مهمان بالقوه در نظر بگیرید . اگر همه آنها تصمیم بگیرند تا در سناریوی  سهم بازار نسبی غذای ایتالیایی بخورند ، آن گاه هر رستوران ۱۰۰ مهمان و مشتری خواهد داشت ، در واقع ما می دانیم که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد – به دلایل مختلف ، یک رستوران از بقیه محبوب تر خواهد شد . تعداد مهمانان و مشتریانی که این رستوران محبوب و دیگر رستوران ها دریافت تعداد مهمانان و مشتریانی که این رستوران محبوب و دیگر رستوران ها را دریافت خواهند کرد ، سهم بازار واقعی نامیده می شود .

ایرانیان پک

ایرانیان پک برای فروش بهتر و تبلیغ عمیق تر شما ، شما رابه استفاده از پک و بسته بندی پیشنهاد می کند…

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!